Vitajte na webových stránkach
našej materskej školy!


Vítame vás na webových stránkach 
Materskej školy Mostnej v Šuranoch! 

Cez menu sa dostanete ku všetkým potrebným informáciám, či k fotogalériám.


V prípade otázok nás môžete kontaktovať 
aj prostredníctvom nasledujúceho formulára.

Materská škola - riaditeľstvo
Mostná 1, 
Šurany, 942 01

msmostna1@gmail.com
035/6503125

Vedenie školy:
Riaditeľka MŠ: Eleonóra  Révayová
Zástupkyňa riad.Daniela Hužvárová               
   

Elokované pracovisko MŠ

Topoľová 33,
Nitriansky Hrádok, 942 01
msmostna1@gmail.com
035/6502925

Nájdete nás:   Facebook