Podporte našu materskú školu :) 

Darujte 2 % z daní všetkým deťom, ktoré navštevujú našu MŠ

Ako postupovať?

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2019 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu
    v mieste vášho bydliska.

Po vyplnení je potrebné tlačivá: Vyhlásenie a Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa- odovzdať na Daňový úrad, alebo ich prinesiete späť do MŠ,
odkiaľ sa potom hromadne odovzdajú.

Za príspevky Vám ďakujeme!


                                 Tlačivá na poukázanie 2% z daní

Informácie o registrácii si môžete pozrieť na týchto stránkach: