Akcie MŠ


Pripravované akcie

September :
- Šuriansky Jarmok- účasť na výstave záhradkárov
- Krátkodobý projekt: "Triedne srdce"
- Návšteva ihriska s umelou trávou v ZŠ SNP

Október :
- Jesenná - Tradičná výstava prác a výtvorov detí
- Eko dni
- Projekt: Maťko ekológ a Trieda plná pohody

- Svetový deň výživy
- Deň jablka

- Zber papiera

November:
- Beseda s dopravným policajtom
- Školská akcia
venovaná športu ku Dňu materských škôl
- Depistáž - v triedach 4-6 ročných detí

December:
-
Vianočné tvorivé dielne
- Príprava a realizácia stretnutia s Mikulášom
- Vianočné besiedky

Január:
- Športové dopoludnie
- Deň otvorených dverí v ZŠ- Bernolákova, CZŠ - Ž. Bosniakovej, ZŠ - SNP

Február:
- Karneval
- Výstava detských výtvarných prác
- Deň otvorených dverí v MŠ

Marec:
- Návšteva Synagógy
- Výstava kníh v MŠ- Moje najobľúbenejšie rozprávky
- Návšteva Ms knižnice M. Matunáka.

Apríl:
- Deň ochrany života a zdravia
- Jarná vychádzka
- Návšteva hasičského a záchranárskeho zboru
- Príprava Školy v prírode

Máj
- Deň rodiny
- Športové dopoludnie
- Realizácia Školy v prírode

Jún :
- MDD
- Slávnostné rozlúčky s predškolákmi

Zrealizované akcie

- zúčastnili sme sa výstavy  ovocia a zeleniny na Šurianskom jarmoku - výtvarné práce detí

- návšteva Detskej farmy HUMANITA

- zber papiera

- jesenná vychádzka do jazdiarne

- výstava jesenných prác  - rodičia a deti

- 26.10.2017 Sférické kino - Podmorský svet

- beseda s mestskými policajtmi

- divadielko "Na hojdačke" -  predstavenie TdPASLÍK

- návšteva Mikuláša v našej MŠ

- navštívili sme divadelné predstavenie Soľ nad zlato - Umelecká škola Šurany 

- Vianočné besiedky pod jedličkou 13.12. - 22.12. 2017

- 16. marec 2018 - divadielko Dúha - Katkine výmysly

-návšteva Slovenskej Tróje ZÁMEČEK na Nitr. Hrádku - v rámci projektu "Poznaj svoje mesto"