Akcie MŠ


Pripravované akcieZrealizované akcie

-zber papiera
- Deň medu - návšteva výstavy včelárov 
- jesenná výstava tvorivosti - spolupráca detí a rodičov

-divadielko Slniečko v našej MŠ
- jesenná vychádzka predškolákov do jazdiarne
- sférické kino v našej MŠ