Akcie MŠ


Pripravované akcie

- Šuriansky jarmok- výstava detských výtvarných prác
- Zber papiera - jesenný, jarný
- Tradičná jesenná výstava výtvorov detí v            spolupráci s rodinou
- Divadlá v MŠ
- Sférické kino v MŠ
- Beseda s dopravným policajtom na tému - Bezpečnosť na ceste
- Návšteva dopravného ihriska v CVČ
- Vianočné besiedky spojené s Tvorivou dielňou-výzdoba vianočného stola a medovníkov
- Stretnutie s Mikulášom v MŠ
- Športové dopoludnie v telocvični ZŠ SNP
- Karneval v MŠ
- Deň otvorených dverí v MŠ
- Návšteva Ms knižnice M. Matunáka
- Návšteva Múzea v Synagóge i Múzea v areáli MŠ Topoľová 33
- Prehliadku náučného chodníka v archeologickej lokalite Zámeček v N.Hrádku  
- Návšteva hasičského a záchranárskeho zboru
- Škola v prírode
- Deň rodiny -športové aktivity na školskom dvore v spolupráci s rodinou 
- Slávnostná rozlúčka predškolákov s MŠ
- Noc v materskej škole 


Zrealizované akcie

-zber papiera
- Deň medu - návšteva výstavy včelárov 
- jesenná výstava tvorivosti - spolupráca detí a rodičov

-divadielko Slniečko v našej MŠ
- jesenná vychádzka predškolákov do jazdiarne
- sférické kino v našej MŠ
-  beseda s členmi  štátnej polície