ZBER PAPIERA

PLENÁRNE RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE  

na šk. rok2018/2019

DŇA 30.8.2018 o 16.00 hod