Anglický jazyk pre predškolákov

Anglický jazyk pre predškolákov 

Krúžok Anglického jazyka
          začal 15.10. 2018

Pokračovať bude každý pondelok
 v čase od 14.00 hod do 15.00 hod
 v  triede Včielok ( dve skupiny)

Poplatok na pomôcky je 4 € na I. polrok

Krúžok vedie:
         Mgr. Dominika Bartovičová