Anglický jazyk pre predškolákov

Anglický jazyk pre predškolákov

V spolupráci so ZŠ na Ul.  SNP aj tento školský rok bude p. uč Mgr. Lucia Cviková viesť  krúžok anglického jazyka v predškolských triedach. Pracovať bude s tromi skupinami detí

oddelenie sovičiek  -  utorok o 12.00 hod 
oddelenie včielok  - utorok o 12.30 - l. skupina 
                                                 13.00 - ll. skupina