Čo by mal zvládať budúci prvák


 • samostatne sa obliecť a obuť
 • pozapínať si gombíky a zaviazať šnúrky na obuvi,
 • samostatne sa najesť
 • samostatne sa obslúžiť na WC, umyť si ruky, spláchnuť a pod.,
 • správne vyslovovať všetky hlásky,
 • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach,
 • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách,
 • spočítať predmety do "päť",
 • interpretovať obsah krátkej rozprávky,
 • poznať naspamäť detskú pesničku alebo básničku,
 • kresliť pevné a neroztrasené línie,
 • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi (hlava, krk, trup ramená atď. postava je anatomicky správne rozložená),
 • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary,
 • poznať základné odtiene farebného spektra (červená, zelená, žltá,
 • oranžová, fialová, atď.),
 • orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo".