Dokumenty

Tu si môžete prečítať základné dokumenty školy.

Školský poriadok MŠ Mostná 1, Šurany


Plán práce MŠ Mostná 1, Šurany (upravená verzia)