Harmonogram dňa - orientačný

06.30 - 08.00 - príchod detí do MŠ, hry a činnosti podľa                                         výberu detí

08.00 - 08.15 - hygiena, pohybové a relaxačné cvičenie

08.15 - 09.00 - osobná hygiena, desiata

09.00 - 11.15   - dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

Pobyt vonku ( v zimných mesiacoch v prípade veľmi chladného počasia, individuálna práca s deťmi a hry v triede)

11.15 - 12.15 - osobná hygiena, obed 

12.15 - 14.15  - odpočinok
14.15 - 15.00  - osobná hygiena, olovrant

15.00 - 16.30 - popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity,                                                   odchod detí domov