Časový harmonogram podávania jedla

MŠ - Mostná
  • Desiata: 8.15 - 9.00 hod. 
  • Obed: 11.15 - 12.15 hod.
  • Olovrant: 14.15 - 15.00 hod.
MŠ - Topoľová
  • Desiata: 8.20 - 8.40 hod
  • Obed: 11.20 - 11.40 hod.
  • Olovrant: 14.30 - 14.45 hod.