Kontakt

Materská škola Mostná 1

Adresa MŠ:  Materská škola Mostná 1,                                     Šurany 942 01

Telefón:    035/6503125

E-Mail:    msmostna1@gmail.com

Facebook: Materská škola Mostná Šurany


Elokované pracovisko MŠ

Adresa:    Topoľová 33,                                   Nitriansky  Hrádok, 942 01

Telefón:    035/6502925