Prevádzka MŠ

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch:

  • od 6.30 hod. do 16.30 hod - MŠ Mostná

  • od 6.30 hod do 16.00 hod - MŠ Topoľová 

V čase vedľajších prázdnin je prevádzka MŠ obmedzená. Podľa záujmu rodičov prebieha výchovno - vzdelávacia činnosť  v obmedzenom počte tried. V tomto čase si zamestnanci čerpajú náhradné voľno, alebo dovolenky.

Konzultačné  hodiny v kancelárii  riaditeľky MŠ :

Streda a piatok v čase od 11.00 hod. do 13.00 hod.