Školská jedáleň pri MŠ Mostná, Šurany

Školská jedáleň

                       Vedúca školskej jedálne: Andrea Mesárošová

                                        tel. číslo: 035/6503125

Kucharky: Božena Bajčanová, Anna Maceková, Erika Černáková

Odhlásiť dieťa môžete na hore uvedenom tel. čísle aj v ten deň, keď dieťa nepríde do MŠ najneskôr však do 7. 15 hod. Dieťa môžete odhlásiť aj zapísaním do zošita v A aj B pavilóne na daný dátum a počet dní, kedy dieťa do MŠ nepríde.