Trieda Slniečka

Deti z mašej MŠ na NItr. Hrádku sa  zúčatnili  tvorivých dielní.

Vianočná besiedka - december 2018

Trieda Slniečok -  pripravená na detičky