Trieda Slniečka

Vystúpenie detí na Nitr. Hrádku - Úcta k starším

https://www.youtube.com/watch?v=AI4CGZ4FSYk&feature=share