Trieda Sovičky

Začiatok šk. roka 2018/2019

Zimné radovánky

Decembrové vystúpenie

Mikuláš