Trieda Veveričky

Začietok šk. roka 2018/2019

DEŇ ZEME a naše veveričky

Otužovanie - pohybové aktivity na čerstvom vzduchu

V spolupráci s rodičmi deti zhotovili krásne búdky pre vtáčikov

Zimné radovánky

Vianočná besiedka 


Mikuláš v triede veveričiek