Triedy a personál MŠ 

Pedagogický personál

         Trieda Sovičiek: tr. uč. Dana Árendášová ,Gabriela Terchová
      A pavilón, prízemie 
               ...............................................................................................................

Trieda Lienok: tr. uč: Eva Košťáliková, Bc. Ivana Kováčová
A pavilón, poschodie
.............................................................................................................

Trieda Veveričiek: tr. uč.: Oľga Zmateková, Daniela Hužvárová
B pavilón, poschodie
.....................................................................................................................

Trieda Mravčekov: Zuzana Hučíková, Mgr. Viera Červeňová
B pavilón, poschodie
.......................................................................................................................

Trieda Včielok: tr.uč. Zdenka Kosorinská, Zuzana Lehocká
B pavilón, prízemie
.............................................................................................................

Trieda Slniečok: tr. uč. Mária Okošiová, Erika Letková
Nitr. Hrádok, Topoľová ul.

....................................................................................................................................

Prevádzkový personál

Tety upratovačky

Silvia Pileková
Andrea Gejdošová
Renata Sombatová

Ujo školník: Anton Bajčan

Personalistika a mzdy: Zuzana Rybárová

Účtovníctvo: Viera Mihóková