Výtvarný krúžok

Výtvarný krúžok

Krúžok vedie p. riaditeľka Eleonóra Révayová s určitým počtom detí. 

Deti pracujú v jednej skupine, vždy v stredu. 

práce detí